Асоцијације туристичких агенција

ATAS – Association of Travel Agencies of Serbia
11000 ATAS – Association of Travel Agencies of Serbia

+381 64 477 32 59

atas.beograd@yahoo.com

YUTA – Национална Асоцијација туристичких агенција
11000 YUTA – Nacionalna Asocijacija turističkih agencija

+ 381 11 322 8686, 322 8687

Faks: +381 11 322 4137

yuta@yuta.rs

www.yuta.rs/en/

УТАС - Удружење туристичких агенција Србије
Македонска 24, 11103 Београд-Стари Град

381114012798

office@utas.co.rs

utas.co.rs/


Локалне туристичке организације

Ковин - Туристичка организација општине Ковин
Цара Лазара 85
26220 Ковин

+381 (0)13 745 860

tookovindirektor@gmail.com

www.turizamkovin.rs

Косјерић - Туристичка организација општине Косјерић
Карађорђева 66
31260 Косјерић

+381 (0)31 783 583

+381 (0)31 782 155

office@odmorukosjericu.rs

www.odmorukosjericu.rs

Лебане - Туристичка организација општине Лебане
Цара Душана 55
16230 Лебане

+381 (0)16 843 160

tolebane@gmail.com

www.iustinianaprima.lebane.org.rs

Лепосавић - Туристичка организација општине Лепосавић
Милана Милановића бб
38218 Лепосавић

+381 (0)28 83-606, 83-607

stoleposavic@gmail.com

www.stoleposavic.rs

Лозница - Туристичка организација Града Лознице
Трг Јована Цвијића 20
15300 Лозница

+381 (0)15 878 520

togloznice@gmail.com

www.togl.rs

Лучани- Туристичка организација "Драгачево"
Трг слободе бб
32230 Гуча

+381 (0)32 855 886

info@turizamdragacevo.org

www.turizamdragacevo.org

Младеновац - Туристичка организација општине Младеновац
Краља Петра Првог 175
11400 Младеновац

+381 (0)11 8244 000, 8231 230

tomladenovac@gmail.com

Неготин - Туристичка организација општине Неготин
Војводе Мишића 25
19300 Неготин

+381 (0)19 547 555

toonegotin@gmail.com

www.toon.org.rs/

Смедеревска Паланка - Општинска туристичка организација Смедеревска Паланка
Првог српског устанка 2-6
11420 Смедеревска Паланка

+381 (0)26 230 130

otopalanka@gmail.com

Сомбор - Туристичка организација града Сомбора
Трг Светог Ђорђа 1
25000 Сомбор

+381 (0)25 434 350

info@visitsombor.org

www.visitsombor.org

Србобран - Центар за спорт и туризам општине Србобран
Трг младости бб
21480 Србобран

+381 (0)21 731 279

+381 (0)21 731 279

cst.srbobran@eunet.rs

www.cst.org.rs

Сремски Карловци - Туристичка организација општине Сремски Карловци
Патријарха Рајачића 1
21205 Сремски Карловци

+381 (0)21 882 127

+381 (0)21 883 855

info@karlovci.org.rs

www.karlovci.org.rs

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије